top of page
aksoy legal

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Süreleri Tekrar Ertelendi

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) gereği, ticari elektronik ileti [1] göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişi hizmet sağlayıcıları, ileti yönetim sistemine [2] (“İYS”) kaydolmak ve kendilerine ticari elektronik ileti gönderilecek alıcılardan bu kapsamda alınan onayları İYS’ye yüklemek zorundadırlar. İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez.


Alıcılardan daha önceden alınan onayların geçerli sayılabilmesi için, hizmet sağlayıcılarına bu onayları belli bir tarihe kadar İYS’ye yükleme yükümlülüğü getirilmiştir. Daha önce COVID-19 sebebiyle 31.08.2020 tarihine ertelenen bu süre 28.08.2020 yayımlanan Resmi Gazete ile Yönetmelik’in geçici 2. maddesinde yapılan değişiklikle bu kez 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Yine aynı maddede uyarınca, bu tarihin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği ve kontrol edilebileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilecektir. Alıcıların, 16.01.2021 tarihine kadar, İYS üzerinden kontrol etmediği veya reddetmediği onaylar geçerli sayılacaktır. Resmi Gazete’nin ilgili sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


Yine de belirtmek gerekir ki, alıcıların 16.01.2021 tarihine kadar kontrol etmemesi veya reddetmemesi sebebiyle, önceden verilen onaylar geçerli sayılsa dahi, Yönetmelik uyarıca, alıcılar İYS üzerinden yapacakları bildirimle, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, verilen onayları her zaman geçersiz kılabilirler.

[1] Ticari elektronik ileti, Yönetmelik madde 4’te, “telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler” olarak tanımlanmıştır.

[2] Bu veri tabanın yönetilmesi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı görevlendirmesiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından İleti Yönetim Sistemi A.Ş. kurulmuştur.


Recent Posts

See All

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) m.149, taraf vekillerinin bulundukları yerden ses ve görüntü nakli, yani telekonferans yönetimiyle, duruşmalara katılmalarına imkân sağlamaktadır. Aynı ma

bottom of page