top of page
aksoy legal

KVKK: Kurulun 2020/167 Sayılı (Spor Salonu-Biyometrik Veri) Karar Özetinden İlkeler

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sayfasında 04.05.2020 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) yeni bir karar özeti yayımlanmıştır. Özete buradan ulaşabilirsiniz.


İlgili karar özetinin incelenmesi sonucunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) uygulanmasına ilişkin olarak, Kurul’un aşağıdaki ilkeleri benimsediği anlaşılmaktadır.


27.02.2020 tarihli ve 2020/167 sayılı karar / Spor salonu hizmeti sunan veri sorumlusunun, üyelerinin giriş-çıkış kontrolünü biyometrik veri işleyerek yapması hakkında:

  • El ve parmak izinin taranması suretiyle kişilerin kimlik doğrulamasının yapılması, özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki biyometrik veri işleme faaliyeti kapsamında değerlendirilmektedir.

  • Veri sorumlusunun, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınması gerekmektedir. Kişisel veriler işlenirken, verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ilkesine uyulacaktır.

  • Açık rızanın alınması, aşırı miktarda veri toplanmasını meşrulaştırmayacaktır.

  • Veri sorumlusu, KVKK madde 12 gereği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle yükümlüdür. Bu kurala aykırılık sebebiyle 225.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

  • Veri sorumlusu tarafından bugüne kadar işlenen söz konusu biyometrik verilerin derhal yok edilmesi ve aydınlatma metninin güncellenmesi gerekmektedir.

Recent Posts

See All

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) m.149, taraf vekillerinin bulundukları yerden ses ve görüntü nakli, yani telekonferans yönetimiyle, duruşmalara katılmalarına imkân sağlamaktadır. Aynı ma

bottom of page