top of page
aksoy legal

KVKK: Dernek, Vakıf ve Sendikaların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) dernek, vakıf ve sendikaların Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğüne ilişkin vermiş olduğu 09.06.2021 tarihli ve 2021/571 sayılı kararı, 24.06.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.


Kurul, ilgili karar ile iktisadi işletmesi olan dernek, vakıf ve sendikaların, VERBİS kayıt yükümlülüğü kapsamı dışında tutulmadığını açıklığa kavuşturmuştur. Söz konusu kararda, iktisadi işletmesi olan dernek, vakıf ve sendikaların VERBİS’e kayıt olması gerektiği belirtilmiştir. Böylece, 09.06.2021 tarihli ve 2021/571 sayılı Kurul kararıyla birlikte, 22.04.2020 tarihli ve 2020/315 sayılı kararda yer alan “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” ifadesi, “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar” olarak değiştirilmiştir. Böylece VERBİS’e kayıt yükümlülüğü konusundaki muafiyet alanı biraz daha netleştirilmiştir.


Kurul’un 2018/87 sayılı kararı gereği VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne ilişkin genel kural, “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olması ve ana faaliyet konusunun özel nitelikli kişisel veri işleme olmaması” durumunda veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden muaf tutulmasıdır. Kurul’un 2021/571 sayılı kararında, iktisadi işletmesi olan bütün dernek, vakıf ve sendikaların VERBİS’e kayıt yükümlülüğünde bu bahsi geçen genel muafiyet kuralına dahil olup olmadıklarına ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, Kurul’un vermiş olduğu genel muafiyete ilişkin bu karar hala geçerliliğini sürdüren bir karar olduğundan, Kurul’un 2018/87 sayılı kararı ile 2021/571 sayılı kararının birlikte uygulanması gerektiği düşünülmektedir.


Dolayısıyla, Türkiye’de yerleşik iktisadi işletmesi olan dernek, vakıf ve sendikalardan, yalnızca, i) Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olanlar ve ii) ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olanlar VERBİS’e kayıtla yükümlü tutulmaktadır. Ancak, belirlenen şartların dışında Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar, iktisadi işletmesi bulunsa bile bu yükümlülükten muaftır.


Türkiye’de yerleşik iktisadi işletmesi olan dernek, vakıf ve sendikalardan VERBİS’e kayıtlı olması gerektiği anlaşılanlar, 2021/571 sayılı karar gereği, yalnızca iktisadi işletmeleriyle alakalı olarak VERBİS’e kaydolacaktır. 2021/571 sayılı kararda, kayıt yükümlülüğünün son tarihi ile alakalı olarak özel bir düzenleme yapılmadığından, bu bakımdan da ana kuralın geçerli olacağı sonucuna varılabilir. Kurul tarafından 11.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı kararla getirilen düzenlemeye göre, tüm kayıt yükümlüleri bakımından VERBİS’e son kayıt tarihi olarak 31.12.2021 öngörülmüştür.


Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz:

Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat

E: dogukan.aksoy@aksoylegal.com

Recent Posts

See All

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) m.149, taraf vekillerinin bulundukları yerden ses ve görüntü nakli, yani telekonferans yönetimiyle, duruşmalara katılmalarına imkân sağlamaktadır. Aynı ma

bottom of page