top of page
aksoy legal

Tasfiye Bekleme Süresi Üç Aya İndirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 06.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz.


Kanun’un 17. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 543. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “altı” ibareleri “üç” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece, tasfiye sürecindeki şirketler için, alacaklılar için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ndeki yapılan üçüncü ilandan sonraki, bekleme süre altı aydan üç aya indirilmiştir. Böylece, artık, tasfiye halindeki şirketler, tüm borçların ödenmiş olması ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmüş olması şartıyla, alacakları için yapılan ilanı takiben üç ay sonra, şirketin kalan varlıklarını pay sahiplerine dağıtabilecek ve tasfiye sürecini alınacak bir genel kurul kararıyla tamamlayabileceklerdir.


TTK ilk yürürlüğe girdiğinde bir yıl olan bu bekleme süresi, daha önce altı aya indirilmiş şimdi ise, üç aya indirilmiştir. Böylece, ödenmemiş veya çekişmeli alacak ve borçları olmayan şirketler için, şirketin tasfiye edilerek, ticaret sicilinden terkini süreci biraz daha hızlandırılmıştır.


Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz:

Doğukan Berk Aksoy, LL.M.

Avukat

E: dogukan.aksoy@aksoylegal.com

Recent Posts

See All
bottom of page